*325 / CÁCH BIỆT BẾN ĐỜI

Cách khoảng xa vời với biển khơi ,
Chiều tàn xế bóng lặn mặt trời .
Như bóng ma trơi đi ngoài cát ,
Vội vã chen chân khỏi bến đời .

Bãi ngang đò đậu sát trên bờ ,
Màn đen đêm tối ngó bơ vơ .
Ròi rọi sao hôm trăng mồng bốn ,
Trôi theo con sóng đánh dật dờ .

Nhìn vầng sao sáng dãy Ngân Hà ,
Chờ sang tháng bảy cầu bắt qua .?
Tình ta nối lại này Ô Thước ,
Ngưu Lang Chức Nữ lòng thiết tha !

Thời gian mưa ngâu sầu thúi ruột ,
Trùng dương cách trở được hàng năm ?
Dập dìu trông ai cùng tha thướt ,
Ướm lệ ôi thôi biệt lữ hành …!

Đông sang rồi nhuộm trắng núi xanh ,
Hoa tuyết tung bay đậu trên cành .
Mười hai tháng dài cách xa xứ ,
Trăng soi mờ ão phía bên mành .

Đêm hôm thức giấc giữa tàn canh ,
Mơ dáng em xưa thuở song hành .
Đến ngày xuân sang về bên ngoại ,
Tay dắt tay bồng bên cạnh anh …

Mười hai tháng xa Quê Hương Gia Đình Vợ Con
Kha ó , MaCao Cuối tháng 12 năm 1980