*442 / VƯỢT TRƯỜNG SƠN

Chiều tà bóng ngã về tây ,
Trên cao con nhạn lạc bầy kêu than .!
Bay về tổ ấm mây ngàn ,
Rừng sâu thăm thẳm dưới màn âm u …

Trường Sơn núi đứng sương mù ,
A Sao A Lưới vi vu truông đồi .
Qua con đường Chín buông trôi ,
Quanh co xuống suối lại trồi lên non .

Hoa vông đỏ ối chon von ,
Khoe cùng nắng mới dưới vòm bao la .
Đường rừng vách đá xa xa ,
Chiếc xe ỳ ạch băng qua lối mòn .

Trồi lên trụt xuống hố bom ,
Toàn là vết tích lưu tồn chiến tranh .
Ngày xưa trận địa tan tành ,
Đì đùng tiếng súng nổ toanh chân đồi .

Trèo rừng lội suối khắp nơi ,
Một vùng thung lủng mù khơi xa vời .
Việt Lào ranh giới chơi vơi ,
Ngày đêm tiếp nối bom rơi lưng trời .

Xóm làng rách nát tả tơi ,
Vùi chôn thân xác cuộc đời chiến binh .
Ngày nay đất nước thanh bình. ,
A Sao tôi đến thác ghềnh cheo leo .

Trường Sơn dốc đá hút heo ,
Dân cư thưa thớt đèo heo xóm rừng .
Khai trường mở lớp trong bưng ,
Khuyến khích con trẻ tập trung nhau về .

Tối ngày học hỏi a ê ,
Vui chơi giải trí hả hê buôn làng .
Bìa rừng vách núi ngổn ngang ,
Đông tây hai dãy rền vang cúi chào .

Cuộc đời phận số lao đao.
Sinh ra bao cảnh tranh giao đọa đày …!
Hung tàn một lũ tày hay ,
Miền Nam chiếm cứ đắng cay vô vàn …!

Tưởng đâu đất nước bình an ,
Chung lưng dấu cật ca vang thái bình .
Ai dè gặp bọn âm binh ,
Cái nòi cọng phỉ không tình tương thân ?

Chủ trương bóc lột , cùng bần ,
Đói cơm thiếu áo ngu đần dễ sai ?
Rõ ràng đúng cái chiêu bài ,
Lừa dân để trị nhập nòi trộm quanh …

Đảng to ngu dốt đã đành ,
Trên hô dưới ứng nói rành như nhau !
Vào Nam chân thấp chân cao ,
Nguy nga đồ sộ ôi chao tuyệt vời …!

Nói ra sợ bị tả tơi ,
Cho là phản động suốt đời mò tôm !
Dám ai ra mặt tài khôn ,
Ngồi câm miệng hến lại còn ” thưa vâng ” …!…!

Ôi thôi cái đảng xà bần ,
Chuyên nghề ăn cướp tranh phần chia nhau ?
Chuyện đời chẳng có bền lâu ,
Ác lai ác báo chém đầu tụi bây …

Huyện Hương Điền , Tĩnh Bình Trị Thiên , Huế .
Tháng 01 năm 1977
Kỷ niệm ngày đến A Sao A Lưới mở trường học
Với anh Nguyễn Đình Chúng quyền Trưởng Phòng
Giáo Dục Huyện Quãng Điền , Tĩnh Thừa Thiên  Huế