ĐẠI SƯ HUYNH NGỤY VĂN THÀ

(Chưa thực hiện xong – Not done yet)

RIP ĐẠI SƯ HUYNH NGỤY VĂN THÀ . TRƯỜNG CHÚNG TA RẤT HÃNH DIỆN VỀ ANH !

Tiểu Sử Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà

Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ-10
· Sinh ngày 16 tháng 1 năm 1943 tại Trảng Bàng, Tây Ninh.
· Xuất thân khóa 12 trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang.
· Hạm Phó Tuần Dương Hạm Ngô Quyền HQ-17.
· Cựu Hạm Trưởng các chiến hạm HQ-604 và HQ-331.
· Nhận chức Hạm Trưởng Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo HQ-10 từ ngày 16 tháng 9 năm 1973.
· Lập gia đình, vợ tên Huỳnh Thị Sinh, có 2 con gái.
· Tuẫn tiết theo chiến hạm tại Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974.
· Được ân thưởng 13 huy chương đủ loại, trong số đó có Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương kèm Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu.
· Truy thăng Hải Quân Trung Tá

Danh sách các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hi sinh trong Hải chiến Hoàng Sa 1974
( Chức vụ- Họ tên -Đơn vị )

1.Trung sĩ Cơ khí Trần Văn Ba HQ-10
2. Hạ sĩ Cơ khí Phạm Văn Ba HQ-10
3. Hải quân đại úy Vũ Văn Bang HQ-10
4. Hạ sĩ Cơ khí Trần Văn Bảy HQ-10
5 . Thượng sĩ nhất quản nội trưởng Trọng pháo Châu HQ-10
6. Trung sĩ nhất Vô tuyến Phan Tiến Chung HQ-10
7. Hạ sĩ Giám lộ .Nguyễn Xuân Cường HQ-10
8 .Hạ sĩ Điện khí Trần Văn Cường HQ-10
9. Trung sĩ Bí thư Trần Văn Đảm HQ-10
10. Hạ sĩ nhất Vận chuyển Nguyễn Thành Danh HQ-4
11. Hạ sĩ Vận chuyển Trương Hồng Đào HQ-10
12. Hạ sĩ nhất đoàn viên Trần Văn Định HQ-10
13 .Trung úy Người nhái Lê Văn Đơn
14 .Hạ sĩ Cơ khí Nguyễn Văn Đông HQ-10
15. Hải quân trung úy Phạm Văn Đông HQ-10
16 .Hải quân trung úy Nguyễn Văn Đồng HQ-5
17 .Trung sĩ Trọng pháo Đức HQ-10
18 .Thủy thủ nhất Trọng pháo Nguyễn Văn Đức HQ-10
19. Trung sĩ Thám xuất Lê Anh Dũng HQ-10
20. Hạ sĩ Quản kho Nguyễn Văn Duyên HQ-16
21.Thượng sĩ Ðiện tử (truy phong chuẩn úy) Nguyễn Phú Hảo HQ-5
22. Hạ sĩ Ðiện khí Nguyễn Ngọc Hòa HQ-10
23. Hạ sĩ Giám lộ Nguyễn Văn Hoàng (nhỏ tuổi nhất) HQ-10
24. Hải quân trung úy Cơ khí Vũ Ðình Huân HQ-10
25. Hạ sĩ Trọng pháo Phan Văn Hùng HQ-10
26.Thượng sĩ nhất Ðiện khí Võ Thế Kiệt HQ-10
27.Thượng sĩ Vận chuyển Hoàng Ngọc Lễ (cao tuổi nhất) HQ-10
28 .Thủy thủ nhất Thám xuất Phạm Văn Lèo HQ-10
29. Thượng sĩ nhất Cơ khí Phan Tấn Liêng HQ-10
30. Hạ sĩ Trọng pháo Nguyễn Văn Lợi HQ-10
31. Thủy thủ nhất Cơ khí Dương Văn Lợi HQ-10
32 .Hạ sĩ Người nhái Ðỗ Văn Long Người nhái
33.Trung sĩ Ðiện khí Lai Viết Luận HQ-10
34. Hạ sĩ nhất Cơ khí Ðinh Hoàng Mai HQ-10
35 .Hạ sĩ nhất Trọng pháo Nguyễn Quang Mến HQ-10
36. Hạ sĩ nhất Cơ khí Trần Văn Mộng HQ-10
37 .Trung sĩ Trọng pháo Nam HQ-10
38. Thủy thủ nhất Trọng pháo Nguyễn Văn Nghĩa HQ-10
39.Trung sĩ Giám lộ Ngô Văn Ơn HQ-10
40 .Hạ sĩ Phòng tai Nguyễn Văn Phương HQ-10
41. Thủy thủ nhất Phòng tai Nguyễn Hữu Phương HQ-10
42 .Thượng sĩ nhất Trọng pháo Nguyễn Ðình Quang HQ-5
43.Thủy thủ nhất Trọng pháo Lý Phùng Quy HQ-10
44 .Trung sĩ Cơ khí Phạm Văn Quý HQ-10
45 .Trung sĩ Trọng pháo Huỳnh Kim Sang HQ-10
46.Hạ sĩ nhất Vận chuyển Ngô Sáu HQ-10
47.Trung sĩ Cơ khí Nguyễn Tấn Sĩ HQ-10
48.Thủy thủ Trọng pháo Thi Văn Sinh HQ-10
49 .Trung sĩ Vận chuyển Ngô Tấn Sơn HQ-10
50 .Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lê Văn Tây HQ-10
51.Hải quân thiếu tá – Hạm trưởng (truy phong trung tá) Ngụy Văn Thà HQ-10
52.Hải quân đại úy Hàng hải-Thương thuyền Huỳnh Duy Thạch HQ-10
53.Hạ sĩ Trọng pháo Nguyễn Văn Thân HQ-10
54. Thủy thủ Điện tử Thanh HQ-10
55. Hải quân trung úy Ngô Chí Thành HQ-10
56 .Hạ sĩ Phòng tai Trần Văn Thêm HQ-10
57. Hạ sĩ Phòng tai Phan Văn Thép HQ-10
58. Hạ sĩ nhất Vận chuyển Lương Thanh Thú HQ-10
59 .Thượng sĩ Điện tử Thọ HQ-10
60 .Thủy thủ nhất Vô tuyến Phạm Văn Thu HQ-10
61. Thủy thủ nhất Điện tử Ðinh Văn Thục HQ-10
62 .Trung sĩ Giám lộ Vương Thương HQ-10
63 .Thủy thủ (?) Người nhái Nguyễn Văn Tiến
64 .Hải quân thiếu tá – Hạm phó Nguyễn Thành Trí HQ-10
65. Trung sĩ Trọng pháo Nguyễn Thành Trọng HQ-10
66. Hạ sĩ Vận chuyển Huỳnh Công Trứ HQ-10
67.Thượng sĩ Người nhái Ðinh Hữu Từ Người nhái
68. Trung sĩ Quản kho Nguyễn Văn Tuân HQ-10
69. Thủy thủ nhất Cơ khí Châu Túy Tuấn HQ-10
70. Biệt hải Nguyễn Văn Vượng HQ-4
71.Hải quân trung úy Nguyễn Phúc Xá HQ-10
72.Trung sĩ Trọng pháo Nguyễn Vĩnh Xuân HQ-10
73 .Trung sĩ Ðiện tử Nguyễn Quang Xuân HQ-10
74 . Trung sĩ Điện khí Xuân HQ-16
75. Trung sĩ Phạm Ngọc Đa – HQ-10
Image may contain: ocean and text