M O T H E R / CHỮ MẸ KẾT THÀNH

 *
M O T H E R
Mis for the million things she gave me,
Omeans only that she’s growing old,
Tis for the tears she shed to save me,
His for her heart of purest gold;
Eis for her eyes, with love-light shining,
Rmeans right, and right she’ll always be,
Put them all together, they spellMOTHER,”
A word that means the world to me.
Howard Johnson (1915)
*
 *
PHỎNG DỊCH: CHỮ MẸ KẾT THÀNH
C triu điu hay m gi con,
Ch nay tn ti tui hao mòn.
L bun chng qun nuôi con ln,
Trn trái tim nng nghĩa sắt son.
Mt sáng ngi trong thương gi vn,
Tình bao la trn chng vơi mòn.
Góp chung ý nghĩa qui v mt:
Ch MẸ kết thành thế gii con.
HỒ NGUYỄN (13-5-17) 
(Dịch thoát ý thơ nhen thày HX)
Kể sao cho hết mẹ thương con
Trước trẻ nay già cũng thế thôi
Con ốm nhìn con rơi nước mắt
Vàng rồng không sánh nỗi con tôi
TĐT

 *

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

TRANG THƠ PHỎNG DỊCH  * HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s