Con Tạo cơ cầu

 

Tạo hóa bày chi cõi âm ty!
Thu hẹp đời người sao ngắn ngủi
Hôm kia bạn học đã qua đời
Người bạn lính cũ cũng sinh ly
Hôm qua láng giềng lại từ biệt
Trường cũ “Chia buồn” thày hiệu Liêm
Biết rằng có sinh người có tử
Mà lòng sao cứ nhớ người đi

Trần Đông Thành

HỌA Ý: SANH LY TỬ BIỆT

Dương trần lúc sống chết Âm ty,
Kết thúc buông xuôi chẳng có gì.
Bạn hữu giờ chia tay mấy đứa,
Thầy cô lần lượt cũng ra đi.
Bình Dương một thuở chung trường học,
Hải ngoại nay sầu cảnh biệt ly.
Có tiếc có thương không đổi được,
Tình thâm xin vẹn giữ chung nghì.

HỒ NGUYỄN (15-10-16)
Đọc thêm  >  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 

Họa : NGẬM NGÙI

Con Tạo xây chi cõi âm ty
Lúc chết buông tay chẳng có gì
Thầy cũ nay còn, chẳng được mấy
Lính xưa hiện tại, chỉ vài que
Bình Dương nhớ thuở còn đi học
Hoài Đức thương hoài lúc biệt ly
Dẫu biết tử sinh sao tránh khỏi
Nhưng tôi vẫn nhớ bóng hình kia.

Nguyễn Cang
Đọc thêm  > Thơ Nguyễn Cang

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s