Một ánh sao sa

Đêm đón Nô-en anh túy lúy
Sao mai lơ lửng dặm đường xa
Không rõ bao giờ em đã tới
Kiêu kỳ như một ánh sao sa
Hoang vu chút sáng đèn đêm muộn
Chặp chờn tranh tối dáng Liêu Trai
Mắt biếc trùng dương dìu bến mộng
Nghe chừng như lạc lối Thiên Thai
Thiên thần tuyệt vọng em sa ngã
Ác quỷ mệt nhoài anh rộng tay
Lứa đôi chênh lệch tình tơi tả
Cùng hẹn say đời trong đắng cay
Đêm ấy tay tiên tung bay réo rắc
Nghe suối ru mơ hoa hồng ngủ yên
Ánh nên lung linh mê say ánh mắt
Khói thuốc buông lơ bay vờn dáng thiên tiên…
Kiêu kỳ !

Tấn Lộc Lê
(Sài Gòn, Giáng Sinh 1976)

Trở về >>> Thơ GS Lê Tấn Lộc * Trang của GS Tiến Sĩ Lê Tấn Lộc

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s