Chỉ Vì Tháng Tư Đen

LHNCGQ Chỉ Vì Tháng Tư Đen


Published on Apr 19, 2015

Bài hát Chỉ Vì Tháng Tư Đen để nhắc nhở và khắc ghi tội ác của đảng CSVN đối với tổ quốc và dân tộc Việt Nam .

05-cvttd

 

Nghe thêm …Nhạc LHN & CGQ

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s