Họa thơ Nguyễn Khuyến : THU ĐIẾU

96l407

THU ĐIẾU

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Bài Họa :

Lạnh lẽo ao thu nước lắng veo,
Thuyền câu be bé tẻo tèo teo.
Sóng theo làn nước gờn ti tí,
Gió thổi cành rơi lá vẻo vèo.
Lơ lửng trời xanh mây ngắt ngắt,
Đường quanh ngõ trúc vắng teo teo.
Một mình khó giữ cần lâu mãi,
Kìa! Cá ăn câu đọng cánh bèo!
HỒ NGUYỄN
Thân tặng các bạn yêu thơ THĐ.

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

     *     HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s