GIẤC MƠ TÌNH ĐẦU

Thời gian trôi kéo dài nhung nhớ ,
Chói lòa phượng vỹ nở thắm đường .
Người đi ròng rã muôn phương ,
Quê nhà heo hút phố phường quạnh hiu …!

Nắng hạ về dập dìu tuổi trẻ ,
Tình học trò dung dẽ vấn vương .
Chia tay khỏi ghế nhà trường ,
Vài lời lưu bút nhớ thương nỗi lòng ?…!

Ngày biệt ly dòng sông còn đó ,
Đưa anh ra ngõ vắng con đò .
Mình em trở lại buồn xo ,
Miệt mài ba tháng bến chờ đợi trông …?

Nghe ve sầu hừng đông thức giấc ,
Buồn da diết đánh giật hồn mê …?
Trên nương tiếng vọng não nề ,
Quốc kêu khan cổ lê thê giọt sầu …!

Hết mùa hè còn lâu thế kỷ ,
Đêm mong mỏi suy nghĩ tàn canh ?
Sợ anh thay đổi tâm tình ,
Cách mặt vơi lòng người xinh sa ngã …?

Em cầu cho chàng không vội vã ,
Ở xa xôi hai ngã đôi bờ .
Xin ai đừng có thờ ơ ,
Đời em vẫn mãi ước mơ tình đầu …!

Antioch , California Ngày 07 tháng 7 năm 2016