ĐÔNG GÕ CỬA NHÀ

4c888e032472656751d1ba116e4957b8

1-Sáng sớm đông sang gõ cửa nhà,
Tứ bề gió rét thổi rên la.
Lá thương cành cúi ôm èo uột,
Tổ mến chim che tuyết sát sà.
Quyên nhớ về ai thương ngóng đợi,
Hồng buồn tiếc cánh thả buông sa.
Bâng khuâng cố níu mùa thu mát,
Lấp ló đông sang gõ cửa nhà.

 

2eac033669fb82ae5e62108882cffa3d
2-Đông về có lạnh lắm hay không,

Đèn tắt mờ lu khắp chốn phòng.
Chăn đắp bó người sao chẳng ấm,
Mền bao đầu gót lạnh run cong.
Bơ vơ gió rít cành lay động,
Thấp thỏm mèo kêu dế lạc đồng.
Thông cảm cho ai đang rét lạnh,
Trách đông sao đến ghẹo thân rồng.

HỒ NGUYỄN (14-11-16)
Thân tặng ai đang lạnh khi đông sang.

 

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

   *  HOME

Đọc thêm >>> Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s