*570 / CƠ TRỜI ĐÃ ĐẾN TAN HÀNG CỘNG NÔ

Giữa trần đời muôn ngàn dối trá ,
Sao tin người vạn ngã lưu manh ?
Chiều buông bóng xế sau mành ,
Cưu mang cuộc thế đấu tranh không ngừng .

Đêm tàn canh hừng đông ló dạng ,
Thêm một ngày dưới áng mây bay .
Trăm năm thấp thoáng hao gầy ,
Ỷ ôi số phận dan đày xác xơ …

Kiếp nhân sinh trên bờ cuộc sống ,
Người với người có giống ai không ?
Ác ôn xảo trá mơ mòng ,
Bầy đàn lơ láo ngoài đồng cỏ khô .

Cũng có thằng bưng bô gãi háng ,
Mặt ù lỳ kết bạn chia phe .
Tranh ăn trên đấm dưới đè ,
Đầu óc tăm tối kéo bè ngu si .

Nào ra chi cũng vì tiền bạc ,
Mất tính người chú bác cọng que .
Bí thư trộm cướp quần què ,
Lòn trôn thằng Tập còn khoe anh tài !

Nghĩ không ra chửi hoài đâu nhục ,
Mắt lờ đờ như cục cứt trôi .
Mới hay nó táp phải ruồi ,
Tranh nhau đảng bí thuộc nòi buôn dân.

Trọng mi ơi cùng bần dân tộc ,
Sao ngồi lì nô bộc trung hoa .
Làm thân con chó giữ nhà ,
Tay sai cho chúng cốt ma cha mày …

Nếu biết mình , từ nay bỏ xứ ,
Chui qua Tàu chứ được đi đâu ?
Khắp trên thế giới toàn cầu ,
Coi như thú dữ chặt đầu không tha ?

Tuổi già rồi chỉ là tạm bợ ,
Đôi ba ngày bên vợ cùng con .
Làm ăn sao được săn giòn ,
Phăng ra mà ngó chẳng còn lên gân .

Nói mầy nghe toàn dân đã ghét ,
Lũ cộng hồ vơ vét tham lam .
Dẫu cho cố gắng hung tàn ,
Cơ trời đã định tan hàng nay mai …

Sanjose , California Ngày 03 tháng 7 năm 2017