TÌNH MA

Chưa thấy mặt người tôi muốn yêu ,
Trông lên khung ảnh nét mỹ miều .
Sao em mãi cứ nhìn da diết ,
Xao động tim anh suốt buổi chiều …

Vấn vít bao trùm đầy bóng tối ,
Không gian tịch mịch cảnh cô liêu .
Hắt hiu trong gió mang hơi thở ,
Cuốn hồn trôi theo bóng yêu kiều …