TÌNH TRONG TÚI ÁO

738159f89d7b57d53754126d258104fe

TÌNH TRONG TÚI ÁO

Em cất tình anh trong túi em,
Khi buồn tay kéo lấy ra xem.
Tình lâu bỏ kín trông mòn rách,
Nghĩa cũ khép sâu thấy nát mèm.
Tất bật mải mê lo cuộc sống,
Lãng trơ biếng nghĩ khiến tình lem.
Tình là giây phiếm khi cần thoáng,
Ngày tháng trôi lâu dễ nhũn mềm.
HỒ NGUYỄN (15-02-17)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s