Cháy kho hóa chất ở lái thiêu Bình dương trưa 27/3 /2017

Cháy kho hóa chất ở lái thiêu Bình dương trưa 27/3 /2017

Cháy kho hóa chất ở lái thiêu , B DƯƠNG , goi pccc 30 phut vẫn chưa có mặt , thiêu rui hoàn toàn , trưa 27/3 /2017