27/02/2017 – Biểu tình chống Formosa ở quốc lộ 1a, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Biểu tình với sáng kiến mới !
Quá uất ức và căm phẫn, dân Hà Tĩnh và Quảng Bình đem lưới giăng ngang đường để biểu tình chống Formosa !

11h ngày 28.02.2017, tại khu vực cầu Ròn, Quảng Bình đang diễn ra biểu tình, người dân chặn đường quốc lộ ở Quảng Tùng, Quảng Trạch Quảng Bình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s