Người xứng đáng là lãnh đạo Việt Nam thay Nguyễn Phú Trọng

 

LM Đặng Hữu Nam: Người cha, người lãnh đạo tuyệt vời của người dân hơn Nguyễn Phú Trọng P1

 

LM Đặng Hữu Nam: Người cha, người lãnh đạo tuyệt vời của người dân hơn Nguyễn Phú Trọng P2

 

Lm Đặng Hữu Nam: Dân sẽ tiếp tục kiện cho đến khi Formosa cuốn gói về nước

 

Xem tại đây  >>> Linh Mục Đặng Hữu Nam cùng hàng trăm ngư dân Nghệ An đi nộp đơn kiện Formosa 

 

Đơn kiện Formosa và tín hiệu từ xã hội dân sự

 

Xem  thêm :

 

Xem  thêm :

 

13267806_801153586684929_6494077927853098608_n