EM BẠN NHỎ

Em bạn nhỏ, thuở áo cài hoa nắng
Tóc em dài chưa đủ vướng chân anh
Ngày anh đi biết bao điều cay đắng
Người đã xa mà bóng mãi loanh quanh..

Em bạn nhỏ, tuổi chưa 18 đủ
Chân bước chậm nên thành quách vây quanh
Nếu như đời vẫn còn như cũ
Đường ta đi mộng dệt có thành?

Em bạn nhỏ, nữa cuộc đời lạc dấu
40 năm sông đoài khóc thương đau
Xiềng xích nối tóc tơ em dài lâu
Lệ trôi xa tìm một nhiệm mầu

Này anh hởi! Bên kia đời có nhớ
Cô tiểu thư anh đã nắm bàn tay?
Một ngày ấy mà vạn ngày cứ ngỡ
Em bạn nhỏ… là bạn nhỏ… trăm năm…

Nông thị.
Feb 23. / 15

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME