*160 / VỌNG TƯỞNG

Thương nhớ xa vời cuộc tình tan ,
Sương khuya ngấm lạnh thấm qua màn .
Miên man cõi hồn đêm trăn trở ,
Nỗi niềm trống vắng sầu chứa chan …!

Yêu đương quấn quýt rối tơ lòng ,
Ngoài kia vạn dặm có long đong ?
Lâu lắc người đi cách biệt hẳn ,
Đoạn trường khắc khoải nỗi chờ mong …!

Muôn dặm quan san chàng cập bến ,
Có còn hình tượng đến dáng ai …?
Khép nép bên anh tình âu yếm ,
Vòng tay tha thiết nhớ thương hoài …!

Mơ hồ bóng câu qua khung cửa ,
Giật mình chi nữa sẽ chóng tàn ?
Bể ái đam mê tình vụn vỡ …
Ngấn lệ tuôn trào mộng lìa tan !

Vọng tưởng người đi miệt mài ấy ,
Tha phương lỡ bước cản lối về .?
Vạn nẻo sơn khê nào trông thấy ,
Đau đớn thân côi bội ước thề …!

Đông về gió chướng hiu hắt lạnh ,
Phòng không trơ trọi cảnh cheo leo .
Mơ tưởng người yêu buồn cô quạnh ,
Mây sầu cản lối ánh trăng treo …!

Antioch , California Tháng 10 năm 1997