Phóng sự bằng hình cuả Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng (Brisbane, Queensland, Australia).

 “Bác Hồ” đổi tên ở Brisbane! Phóng sự bằng hình thu thập từ phóng sự của đài số 2 (ABC), số 7, số 9 và số 10, ngày 10/4/2016. – Sau 41 năm, cái tên Hồ chí Minh vẫn bị đánh bật khỏi cộng đồng Việt Nam hải ngoại. – Điểm son là sự góp mặt của giới trẻ lớn lên sau 1975 và những tráng niên của thế hệ 1970’s. – Ba vị chủ tịch Cộng Đồng, đương kim và cựu, của 20 năm qua đồng có mặt và lên tiếng. Đoàn kết, tiếp nối, giữ vững lập trường là truyền thống của các Cộng Đồng tiểu bang và liên bang Úc châu. – “Bác Hồ” bị đổi tên thành “Bác Bia Hơi”! Không biết những người tôn sùng họ Hồ cảm thấy thế nào? Xin xem thêm lời ghi chú của từng hình.

Ông Trần Hưng Việt, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland.

 

Anh Duc Truong: “Ho chi Minh, murderer, murderer, murderer!!!”
– Hồ chí Minh, tên sát nhân!!!

Hướng tương lai.

Không nhượng bộ.

Quyết không dừng bước.

Bạn trẻ Úc ủng hộ cộng đồng.

Tuan Le, áo xanh mang bảng trước ngực, chính khí, dấn thân. Thế hệ 1970’s.

Sẽ biến thành “Uncle Bia Hoi”. Mỉa mai thay!

Đã từng dùng lễ, nhưng chủ nhà hàng không nhượng bộ, nên bất đắc dĩ phải dụng lực.

Những người sinh sau năm 1975, nhỏ nhưng không ngây thơ:
– “những chủ nhân của Uncle Ho xúc phạm toàn thể cộng đồng người Việt ở đây”.

Không thể không lắng nghe tiếng của bô lão.

Đây “Uncle Ho”.

Nhà hàng “Uncle Ho”, đổi tên là “Uncle Bia Hoi”.

Đây bảng hiệu “Uncle Ho”.

Người Úc cũng tham gia biểu tình chống “Uncle Ho”.

Hợp ca chống Cộng.

Bất nhẫn trước cái tên “Uncle Ho”, trẻ nhưng hiểu lịch sử.

Giọt nước mắt tháng Tư.

Bác sĩ Trần Trung Hoà, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland.

Nhà hàng Việt Nam ở vùng Fortitude Valley, lấy tên “Uncle Ho”, trước áp lực của cộng đồng người Việt tại Brisbane, đã đổi tên là “Uncle Bia Hoi”.
Phải chăng đây là gáo nước lạnh tạt vào mặt những người tôn sùng họ Hồ?