*273 / ĐỜI LÍNH KIỂNG

Năm Mậu Thân chiến tranh càng dữ dội.
Bị quy tội tránh né bất phục tùng
Mang tủi hờn tù tội số long đong
Coi như tàn đời thân bèo xế bóng

Cha mẹ lo ơi ngày đêm ngấp ngóng
Sau tháng tù vào Bình Định Phú Yên
Tức tối lòng đau ,ngộ biến tòng quyền !
Tiểu Khu Bình Định trông chờ phân phối

Về đâu ,Phù Ly hay vùng rừng núi ,
Nơi cứ địa của bộ đội Sao Vàng ?
Chiến trường mở rộng điêu đứng nhân gian ,
Cắc cù nghe đâu ,đi về chín suối .!

Đời thanh niên đã vào đường bối rối ,
Chết sống đôi bờ đếm được mấy giây ?
Thân phận hên xui có sự an bài ,
Làm việc văn phòng thay vì chiến đấu .

Chi Khu An Nhơn Đồ Bàn in dấu
Vách tường xiêu vẹo bao phủ rêu xanh .
Thông reo theo gió chim hót trên cành
Dân Chàm nơi đây một thời vinh hiển !

Đầu đời quân nhân thân làm lính kiểng ,
Ngày ngày đếm bước lui tới văn phòng
Tối lại cheo leo phố vắng ngồi trông .
Thỉnh thoảng đêm về nghe rền đạn pháo !

Thị trấn xôn xao đôi ngày lơ láo ,
Chấp nhận chiến tranh đất nước điêu tàn .
Tuổi trẻ hy sinh vì sự dã man ,
Hận thù chi nhau không sao hiểu thấu …?

Mười lăm tháng trời xung xăng bàn giấy ,
Trở về giáo dục theo lệnh cấp trên .
Tối ngủ bình an hết tiếng đạn rền ,
Nhưng cũng đôi khi bom rơi thành phố !

Làm nghề giáo lại mang nhiều thân khổ ,
Chán nản cấp trên vì sự bất bình  ,
Móc ngoặc tham ô quyền lợi học sinh …
Bè phái che nhau hại thêm lần nữa .. .

Ra vùng xôi đậu tiêu điều khói lửa ,
Đã đến đường cùng đâu ngán mà lui .
Tay đà sức móng chẳng sợ thằng cùi
Ngay thẳng lo gì luân hồi quả báo ….

   Ghi lại thời gian trở lại nghề giáo năm 1970