*699 / TÌNH TRÔI BIỂN SÓNG

Biển nhấp nhô trùng dương lộng gió ,
Xô con thuyền sóng vỗ lao xao .
Lên cao nước cuốn ngập trào ,
Tròng trành chiếc lá khát khao bến đời …

Ngàn khơi một tấm chơi vơi ,
Mù sương thăm thẳm xa vời ước mong .
Vì chàng yêu mến thủy chung ,
Trèo non lội suối khắp vùng em theo .

Nghe leo reo rì rèo nước chảy ,
Mắt mơ màng chợt thấy trăng lên .
Bể yên phẳng lặng lềnh bềnh ,
Màn đêm thấm lạnh mông mênh bầu trời .

Vòng tay anh chuyền hơi thèm ấm ,
Ôi ngọt ngào lịm thấm hồn hoang .
Yêu thương mộng đẹp huy hoàng ,
Lênh đênh âu yếm trong khoan mạn thuyền .

Bể ái chênh chao tình trao trọn ,
Thân nõn nà ôm gọn vòng tay .
Đem dâng hết cả lòng này ,
Cheo leo heo hút tỏ bày lứa đôi …

Anh yêu , xa hẳn cảnh đời ,
Tình ta quyện sóng dưới ngàn trăng treo .
Ào ào sóng đẩy thuyền neo ,
Đại dương lưu dấu dạt dào ái ân …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 6 năm 2016