Mai Anh Về Thăm…

Đêm qua trời đổ mưa to
Sợi dài sợi ngắn cố đo đời người
Chân em có mỏi ngược xuôi?
Gót son chắc nứt trăm vui, vạn buồn?
Mai anh thăm lại cố hương
40 năm vẫn vấn vương một chiều
Bên đường anh đứng hắt hiu
Tiễn em đi chuyến đò thiêu cuộc đời
Mai về thăm chốn đổi ngôi
Thăm nhà đổi chủ ..thăm đôi bạn bè
Thăm em mưa lệ dầm dề
Thăm tay lạnh giá não nề đôi ta…

Mưa to khắp nẽo đêm qua
Xoè tay quá khứ ướt nhoà rớt rơi

Kim Chi
22/10/14

Trở về   Thơ Nông-thị-Ngọc-Điệp       *       HOME