Monthly Archives: December 2015

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 16


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 30/12/2015 Tôi đứng dậy đi vào. Ðến khu làm việc của cán bộ trại, Trương Văn Hồng gọi tôi vô đo huyết áp, cân nặng. mới ba ngày đã sút đi ba ký, … Continue reading

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

Phòng chống đảo chính?


Originally posted on đinh tấn lực:
Có phương án Phòng Chống Đảo Chính tức là có Âm Mưu Đảo Chính mà các đại hội trước chưa từng có? 5.200 cảnh sát, bộ đội tập phương án bảo vệ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 15


Bài đã đăng báo Người Việt ngày 27/12/2015 Sáng ra, cán bộ trại lại kêu tôi ra ngoài gặp ông Cống. Ông ta đứng đàng xa, vừa trông thấy tôi đã nói: – Sức khỏe chị thế nào? Có đi … Continue reading

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

Hồi Ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp


Hồi Ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp Source: Hồi Ký của bà Ngô Đình Thị Hiệp

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY (I)


Source: ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY (I)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY ( II)


Source: ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY ( II)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY (III)


Source: ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY (III)

Posted in Uncategorized | Leave a comment