Nóng ! Bạo động hà Tĩnh Cảnh sát cơ động Công Phá Chợ kỳ anh Dùi cui và máu đổ

 

Nguồn video: Xem bài này để hiểu rõ hơn nguồn cơn câu chuyện đau lòng của Kỳ Anh. http://nguoikyanh.blogspot.com/2015/12/1400-csc-pha-nat-cho-ky-anh-ung-ke.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s