*382 / TÌNH ĐÀNH ĐOẠN

Heo hút cô phòng ùa lộng gió ,
Lênh đênh mây ló giữa lưng đồi .
Nghe vi vu heo may đầu ngõ ,
Tình sầu mộng vỡ ánh trăng trôi .

Bạc phận bồng bềnh kiếp bèo mây ,
Ba chìm bảy nổi tấm khô gầy !
Đôi đường cách trở đời úa héo ,
Xuôi dòng nhỏ lệ tội tình thay !

Chiều hôm xào xạc trời mưa bay ,
Lác đác tuôn rơi mái giọt đầy .
Trơ trọi mình em đêm thanh vắng ,
Xa xăm đâu đó có nào hay …?

Dạ sầu ai tát cạn niềm đau ,
Uyên Ương lẻ bóng gối tâm đầu .
Quằn quoại con tim đời cách ngã ,
Nửa hồn cô lạnh tàn canh thâu !

Giường không trống trải mình đơn chiếc ,
Vì chàng thân thiếp phải rối bời .
Thầm trách ông trên không nghĩ tới ,
Mối tình chung thủy của lòng tôi …

Ác lắm sao anh tình đành đoạn ,
Mình côi quạnh quẽ trót cùng ai …?
Hơi hám đâu đây còn vương vấn ,
Trăn trở xa đưa trống canh dài …!

California,USA ngày 14 tháng 3 năm 1985