*297 / TÌNH QUÊ LỐI XÓM

Trở về đây đường mòn lối cũ ,
Tháng ngày dài ấp ủ lòng ta .
Cách xa biền biệt quê nhà ,
Nhớ về quê mẹ nhạt nhoà lệ rơi …!

Nhìn lên hanh nắng bầu trời ,
Ký ức trổi dậy một thời năm xưa .
Cùng em sáng sớm tối trưa ,
Trên đường đến lớp chiều mưa phố buồn …!

Thời gian thắm thiết yêu thương ,
Hai phương ngăn trở dặm trường biệt ly …!
Đắng cay tuổi mộng xuân thì ,
Thương cha , chữ hiếu , còn gì hởi ai …!…?

Em theo chồng u hoài trôi nổi ,
Trải phong ba cằn cỗi cuộc đời .
Tương tàn chém giết tả tơi ,
Đi vào quân đội đáp lời núi sông …

Tứ tung trận địa khắp vùng ,
Đêm hôm tần tảo đì đùng đánh nhau .
Bao nhiêu súng đạn Nga Tàu ,
Khơi khơi pháo xuống đổ đầu dân Nam .

Tháng tư người tham khắp ngõ ,
Cuộc chiến tràn tiếm chổ tác oai …?
Quân dân xác chết nối dài ,
Đau thương máu đổ chảy hoài biển đông …!

Bốn mươi năm chất chồng đâu nữa ,
Em qua đời trong bữa loạn ly .!
Chao ôi giã biệt kinh kỳ ,
Vong linh chín suối cách ly nguyện cầu .!

Phường xóm mình như hầu xa lạ ,
Hàng ngàn người lang chạ giành nhau .?
” Ta đây kẻ cả cầm đầu ,”
Tha hồ tung tác phủ đầu tội chưa !

Nắng chói chan cầu mưa than thở ,
Ngậm ngùi thay một thuở đâu còn ?
Buồn cho thân phận nước non ,
Trên đè dưới đạp thâu gom chết chùm …!

Núi hoang vu cọp hùm bát nháo ,
Chó mất nhà trơ tráo lang thang .
Quê Hương một vẻ điêu tàn ,
Hồn trôi lạc chợ bàng hoàng đau thương !

SàiGòn mất tên vấn vương biết mấy ,
Có uy quyền mạo giấy vi sa ….?
Cho con xuất ngoại cốt là ,
Mang tiền tẩu tán mua nhà mua xe …?

Lâu lắm rồi sau hè bến nước ,
Bên con sông tha thướt trông chờ .
Chúng mình âu yếm mộng mơ ,
Đôi khi giận lẫy cơ hồ ruột đau …!

Cũng tháng này ve sầu phượng đỏ ,
Tiếng kêu buồn nhắc nhở hôm nao …?
Xa em khốn đốn chừng nào ,
Sông Đào tức tưởi tuôn trào biển khơi …

Chiến tranh tan kêu trời đói khổ ,
Kẻ gian tham chiếm thổ hành hung …?
Xui chi mạc vận bần cùng ,
Tư thù hảm hại hải hùng mọi nơi …!

Phố tiêu điều tơi bời gió thổi ,
Khói mù trời lá phổi nhuộm đen .?
Leo heo lấp ló ngọn đèn ,
Nằm trong xó chẹt con mèo đói meo …!

Antioch , California Ngày 26 tháng 4 năm 2016 .