THÂN PHẬN THUÝ KIỀU

Làm thân con gái hạt mưa sa ,
Bán mình chuộc tội cho cha già .
Trung hiếu nào hay đành nuốt lệ ,
Bội nghĩa nhân tình lòng xót xa …!

Thăm thẳm trời cao thật khó là ,
Phận số má đào có buông tha …?
” Trao tiền việc ấy mà xong nhỉ ,
Đời trước làm quan cũng thế a …? ” (*)

Trai tài với gái quá sắc son ,
Không thể cùng chung sống bạc đầu !
Đứt đường nửa gánh đà định đoạt ,
Khổ ơi Kim Trọng đời héo hon …!

Gian ác bày mưu thằng bán tơ ,
Tham quan ô lại cũng giả vờ .
Làm sao tìm ra ba trăm lượng ,
Đem thân rao bán tội tình thơ …!

Ân nghĩa chia phôi mình cách biệt ,
Thương thay thiếu nữ hận lòng si …!
Thôi thì trôi theo dòng định mệnh ,
” Bỉ sắc tư phong ” chẳng lạ gì …?

Mười lăm năm lặn lội ba đào ,
Nhục thân ô uế lòng thanh cao .
Mơ mòng nhớ thương người yêu cũ ,
Tình xưa nối lại chàng ước ao .

Ông kia chẳng thiên vị người nào ,
Tài , mệnh dồi dào có được sao ?
Thiện căn từ cõi hồn trong sáng ,
Nhân đức tồn tại gấp ba chữ tài …

(*) Trích trong bài thơ ” Kiều bán mình ” của
Thi sĩ Nguyễn Khuyến
” Tam Nguyên Yên Đổ ”

Antioch, California Ngày 15 tháng 10 năm 2003