Navy SEALs Give Back to Vietnam Combat Interpreter Nguyen Quang Minh

Nguyễn-hoàng-Minh là thông dịch viên của nhóm Navy Seals trong chiến trường Việt-Nam  . Khi Mỹ rút khỏi Việt-Nam thì Minh bị thất lạc và ở lại Việt-Nam với 2 năm rưỡi tù cải tạo . Năm 2006 họ tìm gặp lại Minh ở Việt-Nam , xây cho Minh một căn nhà mới và trợ cấp suốt đời cho Minh mỗi tháng 300 USD .

http://abcnews.go.com/ThisWeek/video/navy-seals-give-back-vietnam-combat-interpreter-39466257