138 / PHƯƠNG XA CÁCH XỨ ĐỘC CÔ HÀNH

Đường dài lận đận bước phong ba ,
Quê cha xa lắm ướt lệ nhoà …!
Đò ngang bến đợi mờ sương ám ,
Cạn chén ân tình lòng xót xa …!

Vạn dặm phân ly trùng trùng điệp ,
Mây trời u ám tiếp khắp nơi …
Sóng vỗ tuôn trào từ muôn kiếp ,
Một dãy non cao chiếu sáng ngời …!

Tàn thu lộng gió chốn mù khơi ,
Thơ thẩn đêm về bóng ma trơi …!
Rầm rì kêu la hồn ai oán ,
Biết bao trận chiến dưới chân đồi …?

Phương xa cách xứ độc cô hành ,
Trăm năm là mấy thoáng trôi nhanh …?
Ngó lại sau lưng tàn cây đổ ,
Muôn ngàn đau khổ lũ tranh giành …!

Antioch , California Ngày 15 tháng 7 năm 2016