*549 / NGÀY ANH ĐI KHẮC GHI CÒN NHỚ

 

Người đi nắng rũ mờ sương khói ,
Vạn dặm trường dong ruổi chim bay ,
Tha phương kiếp phận thân đày ,
Chia lìa quê mẹ tháng ngày mong manh .

Trống điểm canh treo cành soi bóng ,
Mây lững lờ gió lộng vi vu .
Trăng khuya lấp lánh sa mù ,
Tàn đêm thấm buốt sang thu lạnh đầy .

Trái tim yêu tình xây mộng vỡ ,
Mai lên đường nức nỡ trào mi .
Tuổi xanh lỡ bước xuân thì ,
Chàng ơi thân thiếp khổ vì yêu thương !

Biết thế rồi vô phương níu kéo ,
Giặc tràn về giày xéo quê cha .
Đớn đau đứt đoạn ruột rà ,
Muôn người chết thảm cửa nhà tịch thâu !

Bọn lưu manh đầu trâu mặt ngựa ,
A thần phù từng đứa tranh hôi . (@)
Khác chi cái thứ Mông , Hời , (&)
Lùa người cướp của đã đời hiếp dâm …?(¥)

Anh hy sinh ngàn cân sợi chỉ ,
Tránh tầm thù cọng phỉ tác oai .
Xa xôi khắp chốn non đoài ,
Ngày mai tươi sáng u hoài vọng trông !

Dãi Miền Trung xuôi dòng biển vắng ,
Khắp tràn bờ cá trắng phơi thây !
Trọng , Lâm vâng dạ quan thầy ,
Bán đất cho chúng mặt dày lòn trôn …

Formosa thả độc bất cần ,
Miễn tao bỏ túi ngàn cân vàng ròng .
Chia tay trên dưới cùng mong ,
Công an đánh đập dân còng vô lao .

Khổ làm sao biển gào chịu thấu ,
Người vẫy vùng thảo khấu cọng nô .
Đập tan khuyển tặc cuồng hồ ,
Ba Miền đứng dậy cơ đồ Việt Nam .

(@)A thần phù. : Nghĩa là tranh nhau cướp của .
Tranh hôi : Nghĩa là ăn cướp mọi thứ của dân .
(&)Mông ,Hời. : Hai giống người du mục Mông Cổ ,
Mãn Thanh đã đánh chiếm đô hộ dân Tàu đời nhà
Hán và đời nhà Minh gần 500 năm , bọn Tàu nhục
vô cùng , ôm hận cho đến ngày hôm nay .
(¥)Đoàn quân du mục man rợ cướp của hiếp dâm dân
Tàu giống như bọn cọng sản Miền Bắc xâm lấn Miền
Nam đã cam tâm với người dân cùng giòng máu …

Antioch , California Này 04 tháng 6 năm 2017