*158 / CHÍN NĂM HOÀI MONG

( Hoạ vần thơ của Thi Sĩ Tường Lâm )

Người về có nhớ em không ,
Thả trôi con nước trông mong đợi chờ …?
Tình yêu tựa một giấc mơ ,
Kê vàng tỉnh mộng nào ngờ biệt tăm ?

Cô đơn gối lẻ đêm nằm ,
Ngàn khơi sóng vỗ vạn lần thở than !
Chao ơi sao quá bẽ bàng ,
Tình này như đã , má hồng phôi pha …?

Chiều hôm lặng xế ác tà ,
Chìm trong cõi nhớ lệ nhoà thương xa !
Em nào dám nói người ta ,
Mặc ai lá úa bôn ba cuộc đời …?

Nhìn lên con nhạn chơi vơi ,
Bến sâu vắng bóng ngọt lời yêu xưa !
Chín năm đằng đẵng chưa vừa ,
Nỗi niềm tưởng nhớ sớm trưa hỡi chàng …?…!

Antioch , California Nhày 19 tháng 5 năm 2016