Đó và Đây…..

thu83
Đây bắt đầu Thu, cây cỏ ngu ngơ ,
Còn chút lá xanh, chồi non dại khờ
Một cơn gió quái, nhành hoa gụt rũ
Tàn ác trời Thu, lấy mất ngây thơ…
Đó cuối Đông rồi tuyết còn trắng không ?
Nhớ ngày tháng Tư, gió khóc, mưa ròng …
Đời đã hoá không thuở trời gió lộng
Tôi chợt hoá thân biển sóng cuồng ngông…
Đây bắt đầu Thu, trời đất bơ vơ
Biển nhớ con sông, nhớ trăng tỏ, mờ..
Nắng theo ngọn sóng, thuyền neo bến lạ
Đông giá Thu cay… cùng nghĩa cô đơn…
 
Đó cuối Đông rồi, đây Hạ vừa tan
Người đón Xuân sang, người níu lá vàng
Tôi, anh ôm những nỗi niềm cay đắng…
Ai khóc trăng ngà? Ai khóc đò ngang ?
Đó cuối Đông rồi, đây bắt đầu Thu…
 
Nông thi.
March 30/2015