Báo động: Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải sắp trở thành căn cứ của Trung Quốc !

Thứ bảy, 07/05/2016

Blog / Lê Anh Hùng

Vị trí xã Dân Thành, nơi đặt Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, trên bản đồ. Ảnh chụp màn hình.

Mời bấm vào link để đọc :

http://www.voatiengviet.com/content/bao-dong-trung-tam-nhiet-dien-duyen-hai-sap-tro-thanh-can-cu-cua-trung-quoc/3261233.html