*572 / VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA CỌNG NÔ CHỈ LÀ NỊNH BỢ BƯNG BÔ GIẶC TÀU

 

Nào văn chương cộng hồ báo chí ,
Chẳng cần ai góp ý giải bày .
Đảng trên ra lệnh chúng bây ,
Thằng nào dám nói thày lay miệng mồm ?

Lỡ lòn trôn tâm hồn quá thối ,
Ở trong quần tăm tối mùi hôi .
Tàu ô nhớp nhúa sinh giòi ,
Khổ cho số kiếp tôi đòi bán thân .!

Nghe ê a nhiều phân chi hội ,
Nào trang thơ la lối khắp miền .
Lời văn thô thiển xỏ xiên ,
Chuyên trò nịnh bợ láo liên cuồng đồ .

Văn chương mà cũng bưng bô ,
Như tên tố hữu ” bác hồ cha ta ” ?
Nói ra xuân diệu một nhà ,
Tâng bốc độc hại gọi là cộng căn .

Những ý thơ tài năng bộc phát ,
Trút cõi hồn diễn đạt tự do .
Có đâu rỗng tuếch tập tò ,
Toàn là sắc máu trầm trồ ngợi khen !

Dưới vầng trăng ngọn đèn mất chỗ ,
Nghĩ phận mình nỗi khổ bon chen .
Hắt hiu trước gió thấp hèn ,
Đành thôi theo chúng thổi kèn tung hô …

Được vào Nam cơ hồ học hỏi ,
Nền tự do mong mỏi muôn dân .
Sao không phát triển lan dần ,
Mượn tên đổi họ ngu đần y nguyên ?

Vì thối tha chuyên quyền mục nát ,
Muốn cái nòi bác đảng cầm cương .
Dễ bề chiếm cứ tứ phương ,
Chia cho con cháu dọn đường tham ô .

Một chính quyền bày trò ngu dốt ,
Sợ trong ngoài biết được lòi đuôi .
Cữ nhân tiến sĩ miệng đời ,
Mua về để đó mọi người thấy chưa ?

Khi hỏi ra thừa lưa bí lối ,
Không trả lời nói vợi cho qua .
Bằng ni chỉ học tại nhà ,
Bí thư ,bộ trưởng cũng là như tui …

Ôi chao cái lũ mù đui ,
Làm sao trị nước chồn lùi đi thôi .
Quốc Gia Dân Tộc trò chơi ,
Để bầy chó chết tả tơi Nước Nhà …

SanJose , California Ngày 04 tháng 7 năm 2017