Nhạc Sĩ Thanh Sơn – Các Bài Hát Chọn Lọc Hay Nhất Thu Âm Trước 1975