ĐỌC CHUYỆN TẾU / LỖI CÀ LĂM

ĐỌC CHUYỆN TẾU

Buồn buồn đọc chuyện tếu vui ghê,
Thế sự buông xuôi nhẹ tứ bề.
Ông lén có bồ bà bắt gặp,
Bà nằm lộn chỗ nghĩ ông dê.
Đọc qua những chuyện Đông Thành kể,
Nhìn tưởng tôi đây muốn diễn hề.
Thế sự nghĩ qua thêm não ruột,
Chi bằng đọc chuyện tếu vui ghê!
HỒ NGUYỄN (28-10-16)
Thân tặng Trần Đông Thành, vua tếu Trịnh hoài Đức.

LỖI CÀ LĂM

Già rồi thêm cái tật cà lăm,
Khiến cả phòng nghe nổ cái “ầm”.
Trò nữ đỏ hồng le lưỡi cúi,
Nam sinh thích thú tưởng không lầm.
Thầy cô ngớ ngẩn nhìn kinh ngạc,
Hiệu Trưởng bình an tợ trúng thâm.
Phiên họp vừa tan vui rộn rã,
Hiểu ra thầy lão bảo: “Tôi…t….lầm”.
HỒ NGUYỄN (28-10-16)
Cảm tác chuyện vui “phiên họp THĐ”.
Tặng Trần Đông Thành.

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s