Ngang Như Cua

 

 

“Chệt” ầm ỹ làm chủ biển đông

Vẽ rồng vẽ rắn vẽ lòng vòng

Thả bò ra biển cho bò liếm

Rà lưỡi chỗ nầy mò tìm chỗ nọ

Ngang ngang côn đồ một lũ cướp

Tội sống tội chết sống ngoài vòng

Lấy thịt đè người “Ăn hiếp” yếu

Hay gì truyền thống Mao Trạch Đông

 

Trần Đông Thành 408-298-5579

K4/THĐ

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s