HÃY TRỞ VỀ và những bài họa

purple_sky_by_grosslittlething-d7bn35n

HÃY TRỞ VỀ

E-mail m sáng ti qua ngày,
Coi có tin gì m
i mẻ đây.
Trông đ
ng trông ngi trông mt ngủ,
Ch
hoài ch đến sang ban mai.
Ng
ười đâu xa cách anh em thế,
Huynh mu
i đi ri bun lm thay!
Bi
ết trước như vy thà chng biết,
Văn th
ơ cho lm ch chua cay.
*Xi Cà Que (5/23/2017)

HỌA : NGƯỜI ĐI NHÓM NHỚ

Trông ngóng thư ai sut my ngày,
Bao gi mi thy bóng ai đây!
Nhìn lên mây trng mây su mun,
Ngó xung sân vườn vng dáng mai.
B nhóm người đi thân dt,
Trông ch my bn thy bun thay!
Cuc đi nay hp mai chia rã,
Vui đó nay bun th
m thía cay.
HỒ NGUYỄN (25-5-17)

Bài Cảm tác : Còn đâu nữa

“Thế gian biến cải vũng nên đồi”
Vật đổi sao dời định luật thôi
Trớ trêu thái bình đang hạnh phúc
Bàng hoàng mây xám phủ nền trời
Bày chi trạng huống xoay tình thế
Huynh đệ xa lìa cảnh đổi dời
Tối thượng quyền uy ban thế tục
An bình tất cả mọi con người
*XCQ

 

Trở về =>  Thơ Trần Đông Thành 2

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s