HOANG VẮNG

Ghềnh đá cheo leo một cánh bèo ,
Trôi theo dòng nước chảy cong queo .
Lơ phơ trong gió hồn phiêu lạc ,
Kìa nấm mồ hoang dưới chân đèo …

Nghe động đâu đây lòng rạo rực ,
Oan hồn vất vưỡng bước chân theo .
Mái tranh xơ xác trên đồi vắng ,
Ai bỏ đi rồi thấy vắng teo …