THỔN THỨC

Quả thật chiều nay không có em ,
Trôi mình lãng tử phố lên đèn .
Góc đường quán vắng treo mờ ảo ,
Chuốc đắng mình anh ngấm rượu mềm …

Bỏ cửa tâm hồn nghe trống vắng ,
Sao em câm lặng giữa màn đêm .
Hãy nói đi cõi lòng sâu thẳm ,
Thổn thức chi chín nặng trái sầu …