SỐNG GỞI

Em hỡi , tình ta từ muôn thuở ,
Thương nhau rồi mộng vỡ hoài mong ?
Nhớ nhung rướm lệ lưng tròng ,
Chiều hôm trống vắng đêm nằm lẽ loi …!

Nơi phương xa cuộc đời cô lữ ,
Sống lạc loài viễn xứ lưu vong …!
Trăng treo rọi chiếu căn phòng ,
Buồn cho cái kiếp long đong bọt bèo …!

Mãi đi hoang đất người mất mác …,
Kể từ ngày thất lạc Quê Hương …!….?
Bảy lăm ai biết mà lường ,
Ôi thôi phận số vô phương lưu đày …

Thuở loạn ly chàng nuôi chí lớn ,
Buổi đăng trình vào chốn binh đao ?
Thương thay thân gái má đào ,
Lấy chồng chiến đấu lệ trào thâu canh …!

Đất nước điêu linh tình mộng vỡ ,
Sòng đời canh bạc lỡ trắng tay …
Thắng vua thua giặc khéo bày ,
Ngoảnh lại còn chi vần mây u ám…!

Gió hiu hắt hoàng hôn ảm đạm ,
Trên đỉnh đồi màu xám nổi trôi …
Chiều rơi tím nhuộm bầu trời ,
Muôn vàn sầu nhớ như khơi cõi lòng …!

Gặp nhau đây ngàn trùng xa lắm ,
Ly rượu đầy hãy nhấm chua cay !
Quên đi đau khổ tháng ngày ,
Làm thân sống gởi đọa đày tâm linh …!

Chiều buồn nhớ quê …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 6 năm 2016 .