THÌ THÔI

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện quay về dĩ vãng 
Từ nay chẳng thấy nhau 
Không còn đưa đón câu chào 
Không còn tha thiết ngày nào trao nhau
Thôi thì đừng hẹn mai sau
Tâm tư đã dứt nghẹn ngào mà chi
Biết rằng gia phả yên bề
Nhưng sao lại dắt đường mê đi cùng
Thôi thì đành phải quên thôi
Thời gian trang điểm một thời mà thôi
Trái tim không thể chia nhiều
Càng nhiều mảnh vụn càng tan nát lòng
Thôi thì khép lại cho xong
Trăng xa đã khuất trăng gần đêm nay. . .
Hương Lệ Oanh

Trở về : Thơ Hương Lệ Oanh

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s