*91 / MỘT LŨ HUNG TÀN CỘNG QUÂN KHÁT MÁU

Chúng tung hoành đành hanh múa rối ,
Kể từ ngày vào tới Miền Nam .
Đảng ta tài giỏi vô vàn ,
Đánh cho Mỹ cút Nguỵ hàng long đong .?

Thật ngu si cùng đồng một loại ,
Thấp chân cao bụng đói cồn cào .
Vào Nam sảng khoái biết bao ,
Ôi chao chới với lầu cao đền đài .!

Nghĩ cho cùng không ai biết đặng ,
Chỉ vài thằng ngậm đắng nuốt cay !
Lỡ nghe Việt Cộng rũ bày.
Đem thân nô lệ nguy thay cuộc đời …

Mỹ nắm Tàu bỏ rơi bè bạn ,
Thật đau lòng khổ nạn ngàn năm .
Muôn dân nước mắt hai hàng ,
Vào tay cộng sản xóm làng tan hoang …

Bốn mươi năm tràng giang đại hải ,
Ba triệu người thoải mái giàu sang .
Nắm quyền cướp của tham tàn ,
Phân chia con cháu đầu đàn chỉ huy .

Nào ” quy trình ” có ghi đảng dạy ,
Đẻ thật nhiều nắm lấy quyền uy .
Cha truyền con nối tức thì ,
Đứng đầu thủ trưởng cốt đì dân Nam .

Tội chưa ơi gian nan đói khổ ,
Dân Miền Bắc không chỗ nương thân ?
Chính sách dốt nát ngu đần.
Dễ bề cai trị cùng bần thiếu cơm …

Chúng tự hào đảng hơn mọi mặt ,
Dùng chiêu bài áp đặt thích nghi .
Muôn dân chết thảm cũng vì ,
A dua cả nhóm dễ đi hại người .

Nay ba miền mọi nơi đã thấy ,
Lũ cầm đầu có mấy lo dân ?
Tranh nhau quyền thế xa gần ,
Cha tướng con tá chia phần đất đai .

Nào bí thư khôi hài chủ tịt ,
Con cả bầy chúng chịt xây quanh .
Khác chi lũ chó giật giành ,
Có một con cái đực tranh cả đàn …

Ôi trời ơi dân gian lam lũ ,
Khinh bọn hèn chối bỏ lương tâm .
Quốc Gia bán đứng dần dần ,
Tàu ô chiếm cứ không cần hỏi ai …!

Mở miệng ra nguy tai tóm cổ ,
Cả trăm thằng vặn cổ một dân !
Bao quanh đứng ngó bần thần ,
Nào ai dám cản sợ thân tù đày …?

Mắt tuôn rơi nhìn bầy chó sói ,
Ăn thịt người giở thói hung hăng .
Nhe nanh sát khí đằng đằng ,
Mi ơi trọng lú một thằng súc sinh !

Nuôi bầy chó dữ tung hoành ,
Công an cảnh sát mặc tình hại dân .
Tay sai khuyển tướng tô lâm ,
Mặt mày hung ác manh tâm xé người …

Bọn man ri đười ươi lột xác ,
Mang mặt người bộc phát dã man .
Khắp nơi xả đập lan tràn ,
Miền Trung lũ lụt điêu tàn chết oan …!

 Antioch , California Ngày 21 tháng 12 năm 2016