Giáo dân cùng Linh mục chủ lễ cùng hát bài “Trả lại cho dân” trong thánh lễ tại giáo xứ Kẻ Đọng – Giáo phận Vinh.