Chưa Nguôi

Chưa Nguôi

Nghĩ về vận nước , phận dân tôi
Đã mấy nghìn năm đất lỡ bồi
Bắc thuộc ngày kia hờn máu đổ
Tây càn buổi ấy nợ xương phơi
Đau người khẳng khái lời cương thổ
Hận kẻ gian manh chuyện giống nòi
“Giải Phóng” thêm đau hồn Lạc Việt
Vẫn tràn căm giận – giận chưa nguôi .
Hồng Hà

One Response to Chưa Nguôi

  1. Anonymous says:

    Quá hay! Xin cám ơn.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s