TÌNH MẸ GÀ

momchicks

TÌNH MẸ GÀ {Bài xướng}
(Mời mọi người cùng họa cho vui)

Mẹ gà “tục tục” gọi con yêu,
Bụi râm lùm xanh dưới nắng chiều.
Đứa kéo mồi trùng ra vội nuốt,
Con vồ mối nhỏ gậm reo kêu.
Chân bươi kéo móc trùng vun vẫy,
Miệng mổ mè đưa trẻ dập dìu.
Ấm áp mẹ gà lo đám trẻ,
Quanh năm bảo bọc vẹn muôn điều.

HỒ NGUYỄN (24-9-16)

f67af68a030bb9a1809a7207c8dbd5b2

(Họa thơ Hồ Nguyễn. Ngược ý!)

Gà khóc con

Mái già vẫy vẫy kêu gà trẻ
Miếng ngói rêu phong vun lè tè
Mồi đây chưa cắn lại cắn nhau
Các con hu hú khóc mè nheo
Các con xáo thịt đau lòng mẹ
Cực khổ nuôi con con đấm đá
Mẹ tiếc sanh con chẳng được lòng
Sanh con chi lắm sanh cả bè

Trần Đông Thành
Đọc thêm > Thơ Trần Đông Thành

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Văn Hồ Nguyễn  *  HOME