CUỘC CHIẾN TÀN

Ngàn cây lá đổ phía sau đồi ,
Thú rừng tán loạn hỏa châu rơi .
Máu chảy tràn lan nơi chiến địa ,
Vầng mây ảm đạm cuối chân trời .

Cô phòng thanh vắng mảnh hồn trôi ,
Bom sa đạn xéo tiếp liên hồi ?
Dằng co đôi bên tình ruột thịt ,
Sống chết thương đau ở giữa vời !

Từ buổi anh đi đánh tả tơi ,
Em buồn lo lắng mình đơn côi .?
Đì đùng ngoài xa vang tiếng dội ,
Đất nước tương tàn cảnh chia phôi ?

Xác chết banh thây nằm ngổn ngang ,
Theo dòng lệ ứa trước điêu tàn !
Sinh mạng phiêu linh vùng lửa đạn ,
Dân làng chạy trốn chó đi hoang .?

Anh về ngó lại cuộc chiến tan ,
Đoàn quân tiếp nối đứng xếp hàng ?
Nào ai gây nên trò đen trắng ,
Thiên hạ tha hồ đựng túi tham …?

Thôi nghe anh ôm lòng chịu số ,
Thắng vua thua giặc họ tung hoành …!…?
Thời gian đong đưa đời mấy độ ,
Sáng tối đêm ngày nối tiếp nhau …

Thân em một nửa đà khô héo ,
Mặc ai lận đận chốn phồn vinh ?
Mơ hồ canh khuya đời tạm bợ ,
Chìm trong bóng tối khát bình minh ….?

Chình lương sinh sôi dưới đáy sình ,
Ngày trông tháng đợi mộng ba sinh .?
Ra khỏi bùn nhơ mờ ánh sáng ,
Bản chất u ám hận trời xanh …!

    Antioch , California Ngày 09 tháng 3 năm 2016