237 / TRÔNG CHÀNG XA VẮNG

Tiễn anh đi trời mưa xối xả ,
Chau chân mày buồn bã lệ rơi .
Phải chăng có phải ông trời
Làm chi đáo để , để đời khổ đau ..!

Ôi cơ cầu biết đâu con tạo ,
Mất nhau rồi áo não phân ly …!
Chia tay cách biệt kinh kỳ ,
Những lời yêu mến khắc ghi suốt đời .

Về căn nhà chơi vơi trống trải ,
Trong căn phòng vung vãi khắp nơi …
Nhìn quanh nói chẳng nên lời ,
Mùng mền chăn gối còn hơi của chàng .

Ai gây ra lan tràn đạn pháo ,
Cảnh giết người bát nháo nhân gian …?
Tòng quân chiến đấu cơ hàn.
Lên đường trừ giặc ngút ngàn rừng sâu .

Tội tình chưa vì đâu phải thế ,
Lũ tham tàn Cộng phỉ hại dân …!
Răm rắp vâng lệnh Nga Tàu ,
Nồi gia xáo thịt chặt đầu lương dân …!

Giữa rừng thiêng đỏ rần lửa hận ,
Ánh hỏa châu soi tận kẻ thù .
Triền đồi gió thổi vi vu ,
Hồn theo chín suối đạn mù gọi tên ..!

Nhớ thương anh chong đèn lo sợ ,
Suốt đêm dài than thở cầu mong .
Nước mắt thấm ướt lưng tròng ,
Tình ta cách trở long đong cuộc đời …

               Xa nhau rồi sau ngày đi hỏi ...
      Huế-Quy Nhơn một lần về phép cuối năm 1969