287/ ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

Vũ trụ bao la muôn ngàn tinh tú ,
Vận chuyển xoay tròn vùn vụt không thôi .
Thân phận bọt bèo ngàn khơi cách xứ ,
Sinh lão bệnh tử lần lượt qua đời …!

Địa cầu sinh sôi hai miền sáng tối ,
Nối tiếp nhau liên tục không ngừng .?
Sấm sét ngang tàn nào ai gây tội ,
Kiếp đọa đày bước tới đò sang …?

Trách cho Tạo Hóa sao quá phũ phàng ,
Dung túng thú hoang tung hoành lớn lối .?
Thay nhau chết thảm bởi lũ hung tàn ,
Liếm láp máu người tìm rừng tiếp nối …

Cọp dữ hung hăng quấy rối đồng bằng ,
Một nòi vô lương a tòng trấn lột …!
Gia cầm khốn khổ trong cảnh lầm than ,
Biết chạy về đâu ngòai vòng nanh vuốt …?

Hạn hán lan tràn đất hờn nức nẻ ,
Thu buồn lạnh lẽo bao kẻ thiếu ăn ..!
Địa ngục trần gian sao mà khổ thế ,
Côn đồ các cứ chiếm đoạt điêu tàn …?

Đất đai thiên nhiên không riêng ai hết ,
Duồng theo đuôi cọp ” Hồ Giả Hổ Uy ” ? (@)
Có lạ gì đâu chồn tinh chẳng biết ,
” Thiên Võng Khôi Khôi Sơ Nhi Bất Lậu ” …!…? (&)

    (@) Mượn oai cọp để làm tàn 
    (&). Lưới trời cao và sưa lắm , nhưng không lọt thằng ác ôn nào cả , trước sau gì cũng mắc ...

Antioch , California Ngày 26 tháng 3 năm 2016