Bởi Đời Là Cõi Tạm

Thích Tánh Tuệ

 

Bởi đời là cõi tạm 

 Nên sống thật với nhau 

 Nếu kiếp người trôi mau 

 Thì oán thù dừng lại.

Bởi không gì tồn tại 

 Nên giận hờn bỏ qua 

 Nếu lòng mình vị tha 

 Thì nỗi sầu tan biến.

Bởi không gì lưu luyến 

Nên đừng buộc ràng thêm 

 Nếu có ngày và đêm

Thì mê rồi phải ngộ.

Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep

Bởi mộng đời dễ vỡ 

 Nên quý trọng hôm nay 

 Nếu thế sự vần xoay 

 Thì ngồi yên tĩnh lặng.

Hình động hoa hồng đẹp, Hinh dong hoa hong dep

Bởi lòng người sâu thẳm

Nên đừng cạn nghĩa ân 

Nếu mang nặng nghiệp trần 

 Thì buông rời vọng tưởng.

Bởi tham cầu danh tướng 

 Nên quán niệm vô thường 

 Nếu ai còn tha phương 

 Thì nhớ về nguồn cội.


Bởi ai còn nông nỗi 

 Nên nhớ lấy lời xưa 

 Nếu ai đi trong mưa 

 Thì thấm đời gian khó.

Bởi yêu trong giông gió 

Nên hiểu tình long đong 

 Nếu “Sắc tức thị Không” 

 Thì… vô cầu, vô niệm.

HOME

Trang lượm lặt

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s